BALLINA PËR NE PVC & ALU STAFI MEDIA RISI KONTAKT

Shemsedin Bilali

Drejtor Ekzekutiv / Themelues

e-mail: [email protected]
[email protected]


Bejtullah Bilalli

Drejtor Ekzekutiv / Themelues

e-mail: [email protected]
[email protected]


Inis Bilalli

Drejtor Ekzekutiv

e-mail: [email protected]
[email protected]


Inis Abdilamiti

Menaxher i shitjes

e-mail: [email protected]


Sefedin Beadini

Menaxher i shitjes

e-mail: [email protected]


SwissCenter   2010-2024 © swisscenter.mk
home | location | swissparts | swissbeta | swissservice | swissauto | contact | swisscenter.mk
Login to email